BACK TO HOME
Dylan Walker
Curtis Chang
Vayd Ramkumar
Max Tao
Andy Fong
Ian Chen
Elliot Liu
Jorge Ramos
Thomas Guo
Darren Yao
Hyunwoo Lee
Brian Liu
Powell Zhang
Jacob Teo
Qiong Zhou Huang
Adrian Gutierrez
Andrew Doan
Evan Kim
Danny Yang
Griffin Duffy
Jan Adlawan
Nicholas Tsao
Sebastian Zhu
William Lin
Chris Zhang
Pascal Passigan
Siyong Huang
Timothy Qian
Will Yang
Larry Shi
Kevin Chen
Jacky Chen
Cameron Holt
Alex Gu
Franklin Wang
Daniel Xu
Nathan Wang
Timothy Feng
Kingston Lew Yen Wei
Dylan Walker
President
txi-president
[at] mit.edu
Curtis Chang
Vice President
txi-vicepresident
[at] mit.edu
Vayd Ramkumar
Director of Events
Max Tao
Director of Recruitment
Andy Fong
House Manager
Ian Chen
Social Chair
txi-social
[at] mit.edu
Elliot Liu
Social Chair
txi-social
[at] mit.edu
Jorge Ramos
Treasurer
txi-treasurer
[at] mit.edu
Thomas Guo
Rush Chair
txi-rush
[at] mit.edu
Darren Yao
Rush Chair, Summer House Treasurer
txi-rush
[at] mit.edu
Hyunwoo Lee
Secretary, Publicity Chair
txi-secretary
[at] mit.edu
Brian Liu
Risk Manager
txi-riskman
[at] mit.edu
Powell Zhang
Risk Manager, Scholarship Chair
txi-scholarship
[at] mit.edu
Jacob Teo
Steward
txi-steward
[at] mit.edu
Qiong Zhou Huang
Webmaster, Design
txi-web
[at] mit.edu
Adrian Gutierrez
House Repair, Kerns
Andrew Doan
Community Service Chair
txi-commserve
[at] mit.edu
Evan Kim
Brotherhood Bonding Chair, Summer House Manager
txi-summerhousemanager
[at] mit.edu
Danny Yang
Membership Education, Summer House Manager
txi-summerhousemanager
[at] mit.edu
Griffin Duffy
Jan Adlawan
Nicholas Tsao
Sebastian Zhu
William Lin
Chris Zhang
Pascal Passigan
Siyong Huang
Timothy Qian
Will Yang
Larry Shi
Kevin Chen
Jacky Chen
Cameron Holt
Alex Gu
Franklin Wang
Daniel Xu
Nathan Wang
Timothy Feng
Kingston Lew Yen Wei
Accessibility